Com a sector que aposta amb convicció per la sostenibilitat i la responsabilitat social, el compromís amb les persones i el respecte als drets de tots els treballadors i treballadores és una de les màximes de la indústria química. En aquest context, la implementació de polítiques d’igualtat és una constant en les seves empreses. De fet, el 88% de les empreses de el sector químic d’Espanya disposen de plans o polítiques d’igualtat vigents. A més, un 93% de les empreses de el sector químic espanyol disposen de programes específics de conciliació parental. Aquest percentatge va créixer en un 30% entre el 2010 i el 2017. Són dades que es poden consultar a l’Informe de RSE del sector químic espanyol editat per Feique.

Pel que fa a la presència de dones en les plantilles de les empreses que formen part de l’AEQT, a data del 2020 se situa al voltant del 25% del total de personal contractat. Malgrat que aquest percentatge està encara lluny de la paritat, l’evolució ha estat notable en els últims anys: encara que no ho ha fet de manera homogènia, la presència de dones en les plantilles de les empreses químiques ha crescut majoritàriament en l’última dècada entre un 10 i un 20%.

A nivell de tot l’estat, la contractació de dones en el sector químic espanyol es va incrementar un 14% de l’any 2010 al 2017. Aquesta evolució és fruit de les polítiques dutes a terme per les empreses en aquest àmbit, així com les mesures que el mateix conveni col·lectiu de el sector ha anat integrant amb l’objectiu d’afavorir la progressiva incorporació de la dona en un sector que, tal com ha succeït en la resta d’indústries manufactureres, tradicionalment havia estat molt masculinitzat.

Pel que fa a la presència de dones en posicions directives o de lideratge en les empreses químiques de Tarragona, en l’actualitat se situa majoritàriament per sobre del 20%. Altre cop el percentatge està encara lluny de l’objectiu, però també en aquest cas l’evolució és notable: aquesta presència de dones en posicions de lideratge ha crescut en els últims 10 anys, entre un 5% i un 15% en la majoria dels casos .

Els departaments amb més presència de dones en posicions de lideratge en les empreses químiques són principalment seguretat, medi ambient, investigació i desenvolupament, laboratoris, recursos humans i administració, tot i que el llistat complet és heterogeni.