El Panel Públic Assessor (PPA) de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) obre aquest 2022 una nova etapa en la qual, a més de celebrar les habituals reunions amb l’assistència dels seus membres, l’òrgan servirà també com a eina per recollir i donar resposta a preguntes, consultes o suggeriments de la ciutadania de l’entorn, que podrà fer arribar els seus missatges a través d’una adreça de correu electrònic que s’ha habilitat específicament per aquesta iniciativa: ppa@aeqtonline.com.

Aquesta acció, que forma part del desplegament Pla Estratègic de l’AEQT 2021-2023, persegueix reforçar el Panel Públic Assessor com a eina de feedback, diàleg i transparència amb l’entorn, així com també el grau de formació i informació de la ciutadania del territori envers un dels seus sectors productius més importants.

A partir d’ara, i començant per la de dimarts vinent, amb uns dies d’antelació s’anunciarà per diferents canals la celebració de cada reunió del Panel (habitualment, es reuneix quatre vegades l’any), i s’informarà també de l’assumpte o assumptes que està previst tractar-hi, i del ponent o ponents convidats. En aquest mateix anunci es convidarà a tots aquells ciutadans interessats a fer arribar preguntes o consultes, a fer-ho a través del canal habilitat.

Durant la reunió del Panel, a més de la mecànica habitual de presentació per part dels ponents, i posterior debat i consultes dels panelistes, s’afegirà també un apartat per donar resposta a aquestes altres consultes arribades des de fora. Posteriorment, de cada reunió es publicarà una nota que es difondrà en els canals de comunicació propis de l’AEQT (pàgina web, xarxes socials) en la qual es recollirà la crònica de la sessió i la resposta que s’ha donat als temes plantejats.

Coincidint amb aquest replantejament del Panel Públic, s’ha remodelat i ampliat l’apartat que se li dedica dins de la pàgina web de l’AEQT (https://www.aeqtonline.com/panel-public-assessor/), on ara queden recollides amb detall les funcions d’aquest òrgan, els seus membres, les cròniques de les reunions i temes tractats, i un apartat per fer arribar preguntes.

Cal recordar que els Panels Públics Assessors són òrgans consultius que serveixen com a eina de diàleg amb el territori: per donar a conèixer informació, dades, projectes… i sobretot per rebre inputs pel que fa a opinions, inquietuds, consultes… de l’entorn. Per això estan formats per persones representatives de la societat del territori, precisament amb l’objectiu de ser una reproducció a petita escala.

Primera reunió: sistema de millora continuada en seguretat

La primera reunió del Panel Públic Assessor de l’AEQT d’aquest 2022 tindrà lloc dimarts vinent, 22 de març, i en ella el tema principal -a més de presentar la nova directora gerent de l’associació, Maria Mas- serà el nou sistema conjunt de millora continuada de la seguretat, una de les grans accions del Pla Estratègic 2021-2023, que establirà estàndards de seguretat comuns per les empreses associades. Val a dir que el compliment d´aquests estàndards, independentment de que siguin normatius o no, comportaran un compromís d’adhesió per part de totes les empreses associades.  El president de la Comissió de Seguretat de l’AEQT, Ignasi Cañagueral, explicarà els avenços assolits fins ara i donarà compte de les previsions de desplegament del sistema, ara que fa un any que es va presentar el Pla.

Tothom que vulgui fer arribar alguna consulta sobre aquesta o altres qüestions, pot fer-ho fins les 11.00 del matí del mateix dimarts, enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada: ppa@aeqtonline.com.