Durant la trobada, s’ha lliurat un diploma de reconeixement a les empreses TECAFRIC i DOMINION, pel seu bon acompliment en Seguretat i Medi Ambient.

Repsol ha celebrat la Reunió General de Coordinació d’Activitats Empresarials del 2021 del complex industrial de Tarragona, aquest any realitzada de manera telemàtica donada la situació pandèmica.

Durant l’acte es van comunicar les dades de l’acompliment en seguretat 2020 i els objectius i les grans línies estratègiques de la companyia en aquestes matèries per al 2021.

Durant la reunió es va presentar el programa “Un Pas Més” a càrrec de Siemsa i la lliçó apresa d’incident per Nervión Energy.

Amb posterioritat a la reunió, la Direcció de l’Complex Industrial va realitzar el lliurament de premis de manera presencial, complint amb els protocols COVID vigents. Els guanyadors del premi de Seguretat de les empreses col·laboradores 2020 van ser DOMINION a Repsol Petróleo i TECAFRIC a Repsol Química.

Durant l’acte, Repsol ha agraït el treball i l’esforç de superació de totes les persones i empreses que treballen al Complex Industrial i que contribueixen a millorar l’àmbit de la seguretat en el dia a dia de l’empresa.