Repsol contribuirà al mecenatge de l’entitat de Reus i afavorir la seva oferta de serveis i activitats culturals.

La col·laboració de Repsol amb el Centre de Lectura de Reus es remunta a l’any 2012.

El conveni, que té una durada prevista de tres anys, l’han signat Lluís Miquel Pérez, president del Centre de Lectura de Reus i Javier Sancho, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona.

La signatura d’aquest conveni respon a un dels objectius prioritaris de Repsol, consistent en establir compromisos amb els entorns en els quals desenvolupa les seves activitats industrials.

El president del Centre de Lectura de Reus, Lluís Miquel Pérez, i el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual Repsol continua sent membre d’Honor del Centre de Lectura durant els propers tres anys.

En el decurs dels més de 163 anys d’història, el Centre de Lectura ha anat conformant un projecte molt ampli, que l’ha portat a disposar d’una de les principals biblioteques patrimonials de Catalunya, d’un fons d’art de primer ordre, així com d’una important oferta docent que aplega cada curs, entre 700 i 800 alumnes inscrits. A més, el Centre de Lectura ofereix una programació d’activitats culturals molt intensa i continuada amb més de cent propostes trimestrals, alhora que disposa d’una col·lecció editorial d’assaig i recerca i d’un Balanç Social que contempla l’accés al Centre d’un promig de més de mil persones diàries.

Repsol és una companyia compromesa amb el seu entorn i vol apropar el Complex Industrial a la societat i implicar-lo en el seu dia a dia. Repsol ha mostrat, reiteradament, la seva voluntat i el seu ferm compromís de vincular-se amb els entorns que li son més propers i d’una manera especial, amb aquells on hi ha ubicades les seves instal·lacions industrials. Per fer-ho, busca establir llaços de col·laboració amb aquelles entitats o organitzacions que, no només són representatives del lloc on estan establertes, sinó que sobretot, realitzen una tasca social que excedeix de l’àmbit dels seus associats i reverteix en benefici directe de la societat que els envolta.

Un dels principis que regeixen els programes de patrocini i de mecenatge de Repsol a Tarragona és el de col·laborar en la difusió de la cultura i facilitar-ne l’accés a diferents col·lectius. En aquest sentit, Repsol considera que el Centre de Lectura de Reus reuneix sobradament aquestes característiques i valora especialment, el fet que un dels grups que pot beneficiar-se directament de la tasca que fa l’entitat reusenca és, precisament, el de les persones que treballen a les instal·lacions industrials que té al Camp de Tarragona.

El conveni formalitzat avui entre Repsol i el Centre de Lectura se suma a les diverses col·laboracions que Repsol té establertes a la ciutat de Reus amb entitats i institucions com són l’Ajuntament de la ciutat, la Fundació Privada Teatre Fortuny o la Cambra de Comerç de Reus.