El grup OCS-Zero Pellet Loss de l’AEQT ha celebrat aquest mes de gener dues reunions en què les empreses associades que formen part del projecte han exposat una sèrie de bones pràctiques, des del punt de vista de disseny, encaminades a la prevenció de la pèrdua o abocament accidental de pellets.

Durant dues jornades, les vuit companyies que participen al grup van compartir amb la resta exemples de mesures que, des del punt de vista del disseny, han implementat en les seves instal·lacions i operativa que els han ajudat a combatre la problemàtica. Es tracta d’una mostra més del compromís del sector químic de Tarragona amb la monitorització i la minimització del seu impacte sobre l’entorn, i està alineat amb una de les principals vocacions de l’AEQT: ésser un fòrum on compartir bones pràctiques que afavoreixin la millora continuada conjunta de tot el sector.