SP Activa i Índice Consultoría & Formación són els dos centres en els quals, des d’aquest 2023, es poden cursar les formacions AEQT-AEST, després que les dues associacions que la impulsen conjuntament (Associació Empresarial Química de Tarragona i Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona) hagin tancat els respectius acords amb les dues entitats formadores.

L’AEQT i l’AEST impulsen conjuntament aquest curs amb la finalitat de maximitzar els estàndards de seguretat i la formació específica de tot el personal que desenvolupa la seva activitat en les instal·lacions de la indústria química i petroquímica de Tarragona, tant el personal propi com el de les empreses de serveis.

Aquest projecte s’aplica a totes les empreses de serveis l’activitat de les quals es circumscriu en el manteniment habitual a realitzar dins de les empreses adherides a l’AEQT. En l’actualitat, els dos centres a on es poden cursar aquestes formacions són: