La incidència de la crisi econòmica com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19 podria ser menor al Camp de Tarragona que en la majoria de les regions de Catalunya, gràcies a el pes que té la indústria química en la seva economia. Així ho assegura un estudi de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

L’estudi ha calculat l’Índex de Afectació Estructural de cada territori prenent com a punt de partida els sectors considerats essencials en estat d’alarma i que són, per tant, els que es veuen menys afectats per l’aturada econòmica. Entre ells s’inclou a la indústria química. L’estudi també analitza el pes de la resta de sectors considerats menys essencials en cadascuna de les comarques i territoris de Catalunya

I el fet que el Camp de Tarragona compti amb la presència d’un sector essencial com el químic, i que aquest tingui un pes tan important en el seu PIB, fa que les seves perspectives respecte de la crisi no siguin tan negatives com en altres regions.

“L’índex de la mitjana de Catalunya seria 1. Les zones que tenen un índex per sobre d’1 tenen una dotació sectorial diguem-ne que menys protegida, i les que estan per sota d’1 estarien més protegides enfront de la crisi”, assegura el director de la Càtedra, Juan Antonio Duro.

Duro: “Clarament és per la influència de la química”

I el Camp de Tarragona efectivament presenta un índex inferior a 1. En concret, és de 0,87, cosa que el situa com la tercera zona de Catalunya que menys afectada quedarà per la crisi. “En l’índex es tenen en compte tots els sectors que tenen un pes essencial en l’economia d’aquesta zona, i en el cas de Tarragona el fet que tingui un índex per sota d’1 clarament és per la influència de la química”, afirma Juan Antonio Duro.

Per comarques, per al Tarragonès també es preveu una afectació de la crisi econòmica inferior a la mitjana de Catalunya. Es tracta d’una de les úniques 11 comarques de Catalunya amb un índex inferior a 1. En aquest cas, és de 0,80. Igual que per al global de Camp de Tarragona, el motiu és el pes que té a la comarca la indústria química.

No vol dir que no hi hagi d’haver crisi

graficacomarcas

De totes maneres, el director de la Càtedra d’Economia Local i Regional aclareix que un índex inferior a 1 no vol dir que en aquest territori no hi hagi d’haver dificultats econòmiques, ni de bon tros: “Disposar de sectors essencials amb un pes important en l’economia dóna a aquest territori un cert marge de protecció, però es tracta només d’un marge. En tots els territoris, i en tots els sectors, hi haurà dificultats perquè hi ha una crisi de demanda global”, assegura.

Els sectors que l’estudi ha considerat essencials i, per tant, menys exposats a la crisi, són el sector primari; l’energia; les indústries agroalimentària, farmacèutica, química i electrònica; el comerç, el transport, els serveis d’informació i comunicacions, els serveis financers i els serveis públics. I ho fa a partir de les dades del PIB sectorial de l’IDESCAT, combinades amb les dades de l’Anuari d’Economia Comarcal del BBVA Research.

Terres de l’Ebre i Ponent, les zones menys afectades

L’estudi ha determinat que les dues regions de Catalunya que menys patiran els efectes de la crisi seran les Terres de l’Ebre i les comarques de Ponent, amb uns índexs de 0,71 i 0,68 punts, respectivament. En canvi, al Penedès, el territori més afectat, la xifra ascendiria a 1,16 punts. “Aquesta menor afectació a l’Ebre i a Ponent es deu principalment al pes que en aquests territoris tenen el sector primari i la indústria de l’agroalimentació”, apunta Juan Antonio Duro.

La Ribera d’Ebre, la comarca menys afectada gràcies a el sector energètic

Per comarques, les més afectades per l’actual situació de pandèmia seran la Vall d’Aran (1,38 punts), la Cerdanya i el Baix Penedès, amb 1,34 punts ambdues. A l’altra cara de la moneda, les menys afectades seran la Ribera d’Ebre (0,25 punts) i la Segarra (0,55 punts). Aquest menor impacte a la Ribera d’Ebre, el més baix de tot Catalunya amb una diferència considerable, s’explica principalment pel gran pes que la producció energètica té a la comarca.