Associació de les Agencies de Viatges Receptives de la Costa Daurada (AAVRCD). Director Gerent de Neo-travel.

Les dinàmiques de les sessions del Panel Púbic Assessor de l’AEQT són molt diverses. Ens reunim quatre cops l’any els representats de diversos sectors empresarials i del teixit social que en la seva majoria ni som experts ni hem estat mai en un contacte estret ambla indústria. En aquest sentit ja no es tracte només d’un exercici de transparència per part del sector químic sinó també de divulgació per fer entendre les coses a persones allunyades del seu dia a dia i poc coneixedores deis seus processos i projectes.

Per descomptat agraden molt les sessions que impliquen visites o desplaçaments que donen un caire més lúdic a la nostra participació, però de vegades toquen sessions tècniques on hem d’activar totes les neurones per no perdre el fil de les ponències.

Aquesta primera sessió del 2023 ha tocat un d’aquests moments d’esforç màxim per seguir la presentació de tres grans projectes del sector químic tarragoní com la nova planta de clor de Covestro, l’electrolitzador de Repsol per produir hidrogen renovable i la futura Eco-planta de transformació de residus sòlids urbans en metanol.

No envejo gaire els nous panelistes pels quals era la seva primera sessió, espero que no s’hagin endut la idea de que això sempre va de molècules, processos químics i tones de dades estadístiques. Però que m’encanta d’aquest panel és l’actitud de la gent de posar-s’hi per intentar aportar les seves apreciacions, tot hi ser temes difícils d’analitzar des del desconeixement. Però potser aquesta ignorància i les valoracions tant personaIs com aplicades a la vida normal del ciutadà és justament el que fa aquests debats més vius i enriquidors. A vegades costa arrencar però al final tothom s’acaba animant fent les seves preguntes o comentaris amb molta sinceritat, fins hi tot amb ingenuïtat. Preguntes directes, algunes d’elles incomodes però que sempre acaben sent contestades.

Personalment, crec que dels panels on he pogut participar, el de l’AEQT és dels més útils, especialment perquè no va de complir un tràmit o d’autocomplaença, sinó de format altament participatiu on no només la societat s’assabenta de lo punter que és el sector químic de Tarragona, però a través del qual les empreses químiques que integren l’AEQT poden esbrinar com les veu la societat i les qüestions que preocupen als veïns. Sense filtres i politiqueig. I això s’agraeix molt.