El sindicat CCOO ha impedit l’accés a les instal·lacions d’IQOXE de tots els empleats i directius que volien acudir al seu lloc de treball

A primera hora del dia d’avui ha donat inici la vaga organitzada pel sindicat CCOO i que ha tingut un seguiment escàs per part de la plantilla d’IQOXE.

Un cop analitzades les dades de seguiment de la vaga programada per al dia d’avui, el total d’empleats que l’han secundat és del 8’3%, és a dir, 11 persones del total de 132 que conformen la plantilla.

Amb tot, només han pogut accedir a les instal·lacions de l’empresa aquelles persones designades com a serveis mínims, atès que el piquet ha impedit l’accés de tots els empleats i directius.

En el cas de les persones que han vist vulnerat el seu dret al treball per part del piquet, han comunicat a l’empresa la impossibilitat d’accedir a les instal·lacions i aquesta, evitant qualsevol tipus de conflicte, els ha autoritzat a tornar a casa seva, tot establint jornada de teletreball per a aquelles posicions laborals que així ho permeten.

D’altra banda, IQOXE reitera el seu compromís i respecte cap a tots els drets de les persones treballadores, inclòs lògicament el de vaga, però no admet i condemna l’actitud dels organitzadors de la vaga i del piquet, els quals aquest matí han vulnerat de manera reiterada un dret essencial com és el del treball.