No ha existit coacció per part de l’empresa, que l’únic que ha fet és facilitar l’entrada als treballadors als quals se’ls impedia l’accés.

L’empresa va realitzar ahir una doble comunicació -verbal i per escrit- als empleats de serveis mínims.

En relació a alguna notícia publicada en el dia d’avui, la qual apunta a una hipotètica coacció per part d’IQOXE a alguns treballadors perquè accedissin al seu lloc de treball a primera hora d’aquest matí, saltant-se així el dret de vaga, hem d’aclarir que en absolut s’ha produït aquesta circumstància.
Al contrari, l’únic que ha realitzat l’empresa és el lliurament d’un document que permetés el pas als empleats que volien exercir el seu dret al treball i el piquet ho impedia.

Durant tot el matí d’ahir, l’empresa va mantenir una reunió amb el Comitè d’Empresa, conservant l’esperança que la vaga seria suspesa. En l’esmentada reunió, un dels temes tractats va ser precisament l’establiment i concreció dels serveis mínims. Per aquesta raó i pel fet que la reunió negociadora es va allargar més enllà del canvi de torn, va ser impossible comunicar als treballadors del torn matinal quins d’ells quedaven acollits als serveis mínims, per la qual cosa no se’ls va poder fer entrega de la comunicació formal per escrit, degudament segellada i signada.

La comunicació als empleats
En aquesta línia i durant la tarda d’ahir, l’empresa va anar contactant -pels mitjans que va ser possible en cada cas- amb els treballadors inclosos en el llistat de personal acollit als serveis mínims. Com és lògic, aquests han de desenvolupar els serveis mínims en el mateix horari de treball que prèviament tenien estipulat en el seu quadrant per al dia d’avui.

Així doncs, tots els empleats inclosos en els serveis mínims van ser contactats personalment per l’empresa durant la tarda d’ahir, per informar-los que formaven part d’aquests serveis mínims. Aquesta comunicació va tenir lloc per partida doble: primer amb els mitjans que van ser possibles en cada cas particular i, després, a través de correu electrònic.

Aquesta segona comunicació per escrit es va demorar fins a la nit, ja que l’empresa va esperar a tenir en el seu poder l’acta oficial de l’acte de mediació celebrat durant el matí, i que va arribar a última hora de la tarda. Immediatament, es va redactar la pertinent comunicació escrita, que va ser enviada per correu electrònic a tots els treballadors inclosos en els serveis mínims.
Quan aquest matí han acudit a incorporar-se a seus respectius llocs laborals, els empleats inclosos en els serveis mínims s’han trobat que el piquet ubicat a la porta de les instal·lacions de l’empresa no els permetia l’accés a la mateixa, tot i que ells volien exercir el seu dret a la feina.

Sense coaccions per part de l’empresa
D’altra banda, és fals que l’empresa hagi coaccionat aquest matí a cap treballador perquè accedís al seu lloc de treball. Les comunicacions de serveis mínims en format paper han estat lliurades en mà als empleats inclosos en aquests serveis als quals el piquet impedia l’accés, adduint que la comunicació que tenien de serveis mínims no era oficial.

Que els sindicats donin la informació que han facilitat, demostra clarament que impedien l’accés als treballadors que volien accedir al seu lloc de treball, perquè és evident que ningú té atribucions per controlar l’accés dels empleats a les instal·lacions, el qual és un dret lliure i només regulat per les pròpies condicions d’accés que la companyia tingui preestablertes. En cap cas, cap treballador té perquè presentar cap document a qui no té capacitat legal per demanar-lo.

D’altra banda, en el matí d’avui s’ha produït una clara manipulació informativa per part del Comitè d’Empresa, en acusar la Direcció d’IQOXE de voler coaccionar els treballadors, quan la realitat és que l’únic que ha fet és facilitar l’accés a les instal·lacions no només als treballadors, sinó també a dos directius de l’empresa, als quals només se’ls ha permès l’accés mitjançant la intervenció dels Mossos d’Esquadra.