Javier de Benito, director general d’IQOXE: “Aquesta vaga no té cap sentit ni cap causa que la justifiqui”

El 80% dels empleats han acudit al seu lloc de treball, ja sigui de manera presencial o a través del teletreball.

La Direcció d’IQOXE comunica que l’empresa està funcionant amb normalitat, després de la declaració de vaga per part del Comitè d’Empresa. En aquest sentit, el 80% dels empleats de l’empresa han acudit als seus llocs de treball, ja sigui de manera presencial o a través del teletreball.
Aquest matí s’ha produït un incident, quan els treballadors inclosos en els serveis mínims prèviament acordats es disposaven a accedir als seus llocs de treball i el piquet els ha impedit l’entrada a les instal·lacions de l’empresa. Finalment, hi han pogut accedir després que la Direcció d’IQOXE hagi sortit a dialogar amb el piquet sense que, fins ara, s’hagi registrat altres incidents.

Javier de Benito, director general d’IQOXE, ha manifestat que “aquesta vaga no té cap sentit i no hi ha cap causa que la justifiqui”. En aquesta línia, ha recordat que “l’oferta realitzada per la Direcció de l’empresa és raonada i molt beneficiosa per als treballadors. Durant la negociació, l’empresa va mostrar la seva bona voluntat ampliant el període d’ultra activitat del Conveni Col·lectiu d’empresa en un mes, fins al proper 30 d’abril, amb la finalitat d’establir un termini per assolir un acord en la negociació”.

A més, De Benito ha afegit que “cal recordar que el Conveni Col·lectiu va finalitzar l’any 2018 i s’ha anat prorrogant per diverses raons, per la qual coses el termini addicional d’un mes d’ultra activitat és raonable si existeix voluntat d’assolir acords i finalitzar l’etapa de discrepàncies per a que, tots junts, puguem mirar cap al futur partint d’unes relacions laborals basades en el diàleg i la col·laboració, pensant en una millora constant de l’empresa”.
Amb tot, el final de la ultra activitat i el tancament de les negociacions sense acord implica que IQOXE passarà, el proper 1 d’abril, a estar regida pel Conveni General de la Indústria Química (CGIQ). A efectes d’informació per als empleats, l’aplicació a l’empresa del CGIQ no suposarà cap pèrdua de drets individuals adquirits per la plantilla.

L’oferta econòmica
Cal recordar que l’oferta econòmica presentada per l’empresa en el marc de la negociació, i que va ser traslladada a el conjunt dels treballadors en un comunicat intern realitzat el passat 25 de març, era la següent:
• Any 2019: 0,5% addicional a el 2% ja abonat en el seu dia (total 2,5%). (Aquesta oferta d’increment addicional estava condicionada a l’establiment d’un acord sobre el nou Conveni Col·lectiu).
• Any 2020: 0%.
• Per als anys 2021, 2022 i 2023 es garantia, com a mínim, l’increment que tingui el CGIQ, assegurant el 0,5% (2021), l’1,5% (2022) i el 1,5% (2023) si el CGIQ no arribés a aquestes xifres. de tal manera que, si el CGIQ superafinalment aquestes xifres, s’aplicaria l’increment que resulti més favorable per als treballadors.

A partir d’aquesta oferta de la setmana passada, la Direcció d’IQOXE s’ha compromès a reconsiderar la seva postura pel que fa a l’any 2020, tot i les quantioses pèrdues econòmiques sofertes en l’esmentat exercici, i ahir mateix va presentar una última oferta per a l’any 2020 que suposés un benefici econòmic per al conjunt de les persones treballadores de IQOXE.

Plantilla i seguretat
Cal recordar que el 97% de la plantilla compta amb contracte indefinit i, a més, que les taules salarials són molt superiors a la mitjana del sector.
Pel que fa a la reclamació formulada pel Comitè d’Empresa perquè en el conveni es fixi la plantilla de l’empresa, no és acceptable, ja que la plantilla està condicionada a diferents factors de producció i tecnològics de manera que, de cap manera, pot pactar-se la plantilla en el marc de la rigidesa d’un conveni col·lectiu.

A més, IQOXE ha demostrat que la seguretat i la salut laboral són la seva major preocupació. Així ha quedat palès en la reconstrucció de les instal·lacions que ha dotat de totes les exigències, propostes, mesures i salvaguardes necessàries, fins i tot altres addicionals que van més enllà de la normativa vigent. L’empresa ha realitzat un esforç important per incorporar nous recursos, realitzar formació tècnica exigent, avaluar i ajustar els paràmetres d’operació i aturades d’emergència sol·licitats i afegir nous equips per incrementar substancialment la Seguretat en l’operativa i en els processos.

Per tant, si la seguretat de les instal·lacions estigués condicionada a l’exigència del Comitè d’Empresa, ja s’hauria produït aquest increment de plantilla. Així mateix, estem davant d’unes instal·lacions que superen els estàndards de seguretat establerts per la normativa vigent, sent aquesta una de les prioritats fixades per la propietat i per la direcció de l’empresa.

D’altra banda, IQOXE ha reduït el seu nombre de plantes de producció, ja que ha anul·lat i no reconstruirà la que va patir l’accident. Amb tot, aquesta reducció d’unitats de producció no suposarà reducció de plantilla, sinó que l’empresa ha presentat -en el marc de la negociació del Conveni Col·lectiu- un paquet de canvis organitzatius, per tal de millorar l’actual estructura.
Davant les propostes presentades, la Direcció d’IQOXE espera que el Comitè d’Empresa torni a la taula de diàleg amb actitud constructiva, per arribar a acords beneficiosos per a tots i poder, així, recuperar la normalitat.