Comunicat sobre la convocatòria de vaga dels dies 12 al 14 d’abril

En relació a la convocatòria de vaga formulada pel sindicat CCOO i prevista per a la propera setmana, encara que aquesta no ha estat ratificada ni pel comitè d’empresa ni per l’assemblea de treballadors d’IQOXE, l’empresa vol deixar clar que respecta profundament tots i cadascun dels drets de les persones treballadores, inclòs lògicament el dret a vaga.

Alhora, també confia que els organitzadors de la vaga respectaran el dret fonamental al treball d’aquelles persones que decideixin no secundar l’atur i acudir al seu lloc de treball durant les jornades de vaga previstes.

Pel que fa a les causes que addueixen els convocants de la vaga, l’empresa vol deixar clar el següent:

1r. En cap cas la sanció d’acomiadament ve donada per una situació de repressió o persecució sindical. Pel que fa als drets de llibertat sindical de les persones treballadores, l’empresa els ha entès i respectat sempre en el sentit més ampli del terme.

2n. La causa de l’acomiadament del Sr. Pizarro és que aquest va proferir insults, amenaces i dues agressions frustrades contra un company, com a conseqüència de les manifestacions del referit company en seu judicial.

3. L’empresa, en tenir coneixement d’aquests fets mitjançant denúncia efectuada per la víctima, va iniciar el protocol d’actuació per a aquests casos, contemplat al Conveni sectorial, i va obrir un període d’al·legacions durant el qual tant el Sr. Pizarro com la víctima i els testimonis dels fets van poder al·legar tots els fets o circumstàncies que van considerar oportuns.

4t. A la vista dels testimonis i de les al·legacions presentades i havent quedat demostrats els fets denunciats, l’empresa en aplicació del Conveni sectorial i entenent que l’insult, l’amenaça i l’agressió física no poden ser emparats per l’acció sindical, va aplicar el reglament sancionador previst en aquest Conveni i, considerant els fets com a falta molt greu, ha aplicat la sanció corresponent, és a dir, l’acomiadament.

5è. L’empresa, tot i respectant la convocatòria de vaga, entén que no està justificada atès que, si el Sr. Pizarro ho estima oportú, té dret a recórrer legalment i davant de la Justícia la sanció imposada.

En qualsevol cas, l’empresa reitera el respecte als drets de les persones treballadores i per tant el dret a vaga, si bé confia que els organitzadors de la vaga respectaran el dret fonamental al treballa d’aquelles persones que decideixin acudir al seu lloc de treball.