Entre 2021 i 2022, el complex industrial de Tarragona («CIT») d’Ercros, va aconseguir reduir tant les seves emissions totals com les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle («GEI»).

En concret, el CIT va aconseguir reduir un 14,3% el seu índex d’emissions, que mesura lessubstàncies emeses a l’aire i a l’aigua, així com la generació de residus, en comparació amb 2021.

Les emissions de GEI, per la seva banda, van disminuir un 32,5% vs 2021. Aquestes emissions, que inclouen les emissions directes dels centres i les indirectes generades pel consum d’energia, es mesuren en tones de CO2 equivalent i estan verificades d’acord amb la norma ISO 14064-1.

El CIT està certificat amb la norma de gestió mediambiental ISO 14001 i amb la norma de gestió energètica, ISO 50001. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental Eco-Management and Audit Scheme («EMAS»). Disposa a més de les certificacions de qualitat (norma ISO 9001) i de seguretat i salut laboral (norma ISO 45001).

Ercros ha aconseguit una destacada puntuació, de 84 sobre 100, en el ràting internacional EcoVadis, que avalua les pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les empreses. Aquesta qualificació situa a Ercros en l’1% de les companyies millor classificades, fet que li ha valgut el reconeixement Platinum, per quart any consecutiu.

El CIT està format per les fàbriques de Tarragona, Vila-seca I i Vila-seca II, i forma part de la divisió de derivats del clor d’Ercros. Té una plantilla directa d’unes 330 persones. La fàbrica de Vila-seca I es dedica a la producció de clor, sosa càustica i els seus derivats inorgànics; la de Vila-seca II, a la fabricació de la cadena del PVC; i la fàbrica de Tarragona subministra serveis a altres empreses del polígon sud de Tarragona.