La fàbrica de Tortosa d’Ercros ha rebut de l’empresa certificadora Aenor l’acreditació del sistema de gestió d’organització saludable («SIGOS»), que a més d’incloure aspectes sobre la prevenció en la salut de les persones també incideix en la promoció de la salut i dels hàbits de vida saludables.

Aquesta fàbrica també compta amb la certificació de la gestió de la seguretat i salut laboral, segons la norma ISO 45001.

Així mateix, durant el 2022, Aenor va certificar la gestió energètica d’aquest centre segons la norma ISO 50001. El centre també disposa d’altres certificacions, com ara la de gestió mediambiental, segons la norma ISO 14001, i la de gestió de qualitat, segons la norma ISO 9001. A més, verifica les emissions de gasos d’efecte hivernacle segons la norma ISO 14064-1 i està inscrita al registre europeu de gestió i auditoria mediambiental Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

El centre de Tortosa forma part de la divisió de química intermèdia d’Ercros i té una plantilla directa d’unes 120 persones. La fàbrica exporta més del 70% de les vendes. En aquest centre hi ha el departament d’R+D de la divisió de química intermèdia, responsable del llançament al mercat de les innovadores resines ErcrosGreen+ i ErcrosTech.