• La seguretat i la sostenibilitat, amb l’establiment d’estàndards de millora continuada comuns per a totes les empreses, són la gran prioritat
  • També es posa el focus en la competitivitat i la innovació, claus per garantir la viabilitat present i futura de la indústria a Tarragona
  • El pla també preveu reforçar l’arrelament i la participació del sector en el territori, i el seu diàleg transparent amb l’entorn

L’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha presentat aquest dijous el seu nou Pla Estratègic per al període 2021-2023, que constitueix la resposta del sector als grans reptes als quals ha de fer front en aquest trienni. Aquesta resposta s’estructura en quatre grans blocs: seguretat i sostenibilitat, competitivitat i innovació, territori i societat, i comunicació i posicionament.

L’associació s’ha basat en tres grans fonts i criteris per confeccionar aquest nou full de ruta: els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que fixen reptes en qüestions mediambientals, socials, tecnològiques…; en segon lloc, el feedback de la societat, fruit de l’intens diàleg del darrer any; i finalment, les necessitats de competitivitat del propi sector per garantir la seva viabilitat present i futura al territori.

Seguretat i sostenibilitat

Com no podia ser d’altra manera, la seguretat se situa al capdamunt de les prioritats: una de les principals accions d’aquest àmbit, i de tot el Pla, serà el nou sistema de millora contínua en seguretat que permeti un desenvolupament permanent, conjunt i homogeni d’excel·lència per a totes les empreses del sector. Una iniciativa pionera en aquest tipus de polígons, que establirà estàndards conjunts a tota la indústria, i que es preveu que sigui certificable i que s’auditi externament.

En la mateixa línia, pel que fa a la gestió mediambiental, també es preveu la instauració d’un sistema anàleg de millora continuada, que serà certificable i fixarà uns estàndards comuns a totes les companyies associades a l’AEQT que aniran més enllà del que marca la normativa.

Encara en el primer gran bloc, dedicat a “seguretat i sostenibilitat”, la transició energètica i l’economia circular esdevenen una línia estratègica essencial, amb l’objectiu per part del sector de contribuir a la mitigació del canvi climàtic i la reducció de la petjada ecològica. Potenciar l’hidrogen renovable com a vector clau en el futur de la indústria -i de tot el territori- o implementar un model energètic sostenible, amb les xarxes tancades de distribució elèctrica com a gran prioritat, són algunes de les accions previstes.

Competitivitat i innovació

La segona gran àrea de treball del Pla Estratègic es dedica a “competitivitat i innovació”. El sector químic vol ser referent en la incorporació dels models tecnològics de la indústria 4.0, connectivitat i digitalització, i és per això que l’AEQT crearà una nova comissió específica dedicada a aquests àmbits. La de “digitalització i innovació” serà, doncs, la novena comissió de treball de l’AEQT.

El pla aposta també pel ple desenvolupament de l’R+D+i i la transferència tecnològica, col·laborant amb els principals centres de recerca i coneixement de la regió i de lideratge internacional, i també es preveu impulsar instruments de promoció i d’atracció de noves inversions al territori.

Finalment, aquest bloc estableix una línia de treball crítica per al sector: la generació, captació i retenció de talent, i el foment d’una ocupació i formació de qualitat impulsant, per exemple, la formació professional dual.

Territori i societat

El tercer gran bloc del Pla Estratègic és el de “territori i societat”, que persegueix enfortir l’arrelament del sector químic en el territori a través de la participació i col·laboració de l’AEQT en òrgans i fòrums del Camp de Tarragona, així com amb la resta de sectors, i paral·lelament, pretén fomentar la formació dels veïns i la societat de l’entorn respecte del sector, les seves operacions, els seus riscos i com aquests es gestionen… amb l’objectiu de millorar el coneixement, la seguretat i, en última instància, la convivència.

Comunicació i posicionament

Finalment, el darrer gran bloc del Pla Estratègic AEQT 2021-2023 se centra en aspectes de “comunicació i posicionament”, amb accions que fomentaran una informació encara més transparent, directa i immediata, per tal d’enriquir al màxim el coneixement social sobre el sector, amb rigor i sentit pedagògic.

Alhora, l’associació continuarà apostant pel diàleg i la relació amb tots els agents de l’entorn, amb la mateixa actitud d’escolta proactiva, coneixement d’expectatives i compromís de col·laboració que ha vingut mostrant fins ara, i que s’ha concretat precisament en la incorporació en el nou Pla Estratègic de propostes plantejades per la societat.

“Motor del territori, no només econòmic”

“El món canvia a gran velocitat. Ens interpel·len reptes en àmbits com la seguretat, el canvi climàtic, la digitalització, la qualitat laboral o la desigualtat social. Per això presentem aquest pla”, ha manifestat el president de l’AEQT, Rubén Folgado, durant l’acte públic de presentació, que s’ha celebrat de manera telemàtica i en el qual l’han acompanyat els dos vicepresidents de l’entitat, Ignasi Cañagueral i Manu Segura.

Folgado ha remarcat que el sector químic vol continuar sent “motor del territori”. “I motor no només econòmic, sinó també, conjuntament amb la universitat i els centres de recerca, de talent i d’innovació.” El president de l’AEQT ha remarcat que aquest període estratègic constitueix una “oportunitat històrica” per “accelerar la necessària transició energètica” i per impulsar el projecte de Vall de l’Hidrogen: “Estem en una cursa contrarellotge. Cal un lideratge conjunt per tirar endavant i per posicionar-nos en aquesta qüestió tan important per a la indústria i per al territori”, assegura.