Ercros té previst invertir 40,4 milions d’euros a les seves fàbriques de Tarragona, en el marc del Pla 3D.

Aquesta xifra supera els 65 milions si sumem altres inversions en execució o pendents d’autorització administrativa.

El Pla 3D és el pla estratègic posat en marxa per Ercros, que persegueix la seva transformació en una empresa sostenible i s’assenta sobre tres dimensions: Diversificació, Digitalització i Descarbonització. Aquest pla conté 20 grans projectes, 14 dels quals es realitzaran a Tarragona. L’abast temporal del pla és el període 2021-2025, encara que l’execució de diversos projectes de digitalització i descarbonització transcendeixen aquest termini i s’allargaran fins a 2029. Per al període 2021-2029, Ercros preveu una inversió total de 92 milions d’euros i la generació d’un resultat brut d’explotació (ebitda) addicional de 194 milions d’euros.

Els 40,4 milions que s’invertiran a Tarragona es distribueixen de la següent manera:
– El 85% es destinarà a nou projectes de descarbonització, que reduiran un 35% el conjunt de les emissions directes de CO2 de les cinc fàbriques de Tarragona (vs 2020);
– El 13% es destinarà a quatre projectes de digitalització; i
– El 2% restant es destinarà a un gran projecte de diversificació.

La realització de les 14 actuacions reforçarà la sostenibilitat del projecte d’Ercros a Tarragona, en fomentar la diversificació de l’activitat, augmentar l’automatització dels processos i millorar les prestacions ambientals de les instal·lacions.
En els últims 14 anys (2007-2020), Ercros ha invertit 163,1 milions d’euros a les seves fàbriques de Tarragona.

El Pla 3D succeeix al Pla Act (2016-2020), d’adaptació al canvi tecnològic, que va suposar la modernització de l’estructura productiva d’Ercros i la incorporació d’importants millores d’eficiència energètica.

Ercros té cinc fàbriques a Tarragona. Les de Flix, Vila-seca I, Vila-seca II i Tarragona enquadrades a la divisió de derivats del clor; i la de Tortosa, a la divisió de química intermèdia. Aquests centres donen feina de manera directa a un total de 474 persones i el 2020 van facturar 284 milions d’euros. El 38% de les vendes es va destinar a l’exportació.

Principals actuacions previstes a Tarragona

Projecte de diversificació:

– Ampliació de la capacitat de producció de dipenta en un 15%, a la fàbrica de Tortosa, per a guanyar quota de mercat a Àsia i els EE.UU. El dipentaeritritol (dipenta) és un poliol d’alt valor afegit utilitzat per a fabricar pintures, lubrificants, estabilitzants del PVC i resines endurides amb llum ultra-violeta. Aquest projecte permetrà augmentar el pes de la divisió de química intermèdia.

Projectes de descarbonització:

– Construcció d’un parc fotovoltaic, a la fàbrica de Flix, per a produir 6,4 GWh/a d’energia elèctrica, que es destinarà a l’autoconsum a la pròpia fàbrica i al subministrament d’una potencial planta de producció d’hidrogen verd. Aquesta actuació permetrà disposar d’una font d’energia elèctrica d’origen renovable a la fàbrica i facilitar la reindustrialització de l’emplaçament.
– Construcció d’una nova unitat de producció de vapor a través de la combustió de biomassa, a les fàbriques de Vila-seca I i Vila-seca II. Totes dues fàbriques utilitzen el vapor (actualment obtingut mitjançant gas natural) com a font d’energia calòrica en diversos processos.
– Substitució del reactor de la planta de producció d’EDC (dicloroetà), a la fàbrica de Vila-seca II, per un de més eficient. Amb aquesta actuació es reduirà el consum de vapor a la fàbrica i, conseqüentment, la demanda de gas natural i les emissions de CO₂. L’EDC és un producte intermedi a la cadena del PVC.
– Unitats d’aprofitament del calor residual dels processos, a les fàbriques de Vila-seca I i Tortosa, per a maximitzar l’aprofitament de l’energia del corrents de calor en substitució del gas natural i, en conseqüència, reduir les emissions de CO₂.
– Millores operatives per a aprofitar el 100% de l’hidrogen produït en el procés electrolític, a les fàbriques de Vila-seca I i Vila-seca II, per a, amb això, disminuir el consum de gas natural i les emissions de CO2.

Altres projectes en execució, pendents d’autorització o en estudi (fora del Pla 3D):

– Substitució dels equips electrolitzadors menys eficients, a la fàbrica de Vila-seca I, per uns altres de nova tecnologia que consumeix un 10% menys d’energia elèctrica. Aquest projecte finalitzarà el 2021.
– Substitució de les esferes d’emmagatzematge de VCM, a la fàbrica de Vila-seca II, per un nou emmagatzematge amb tancs horitzontals semi-enterrats. Aquest projecte està en fase d’enginyeria, a l’espera de l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, de l’autorització ambiental integrada.
– Instal·lació d’una unitat d’oxidació tèrmica per al tractament de les emissions gasoses, a la fàbrica de Vila-seca II. Amb aquest projecte, en fase d’execució, s’implanta la millor tecnologia disponible per a un sistema de depuració de gasos i s’adequa a la nova regulació.
– En estudi, construcció d’una planta d’electròlisi d’aigua per a la producció d’hidrogen verd, a la fàbrica de Flix. L’energia elèctrica que requeriria aquesta planta provindria del parc solar fotovoltaic que està previst construir en aquesta mateixa fàbrica.
– En estudi, instal·lació d’un parc fotovoltaic, a la fàbrica de Tortosa, de 6 GWh/a. L’energia elèctrica generada d’origen renovable permetria cobrir el 18% de les necessitats de la fàbrica.