• El benefici del primer semestre de 2022 va ascendir a 46,29 milions d’euros, un 128,4% més gran que l’obtingut en el primer semestre de 2021 que va ascendir a 20,26 milions.
 • L’ebitda ajustat del primer semestre de 2022 va ser 75,20 milions d’euros enfront dels 44,55 milions del primer semestre de 2021; un augment del 68,8%.
 •  Les vendes del primer semestre de 2022 van ascendir a 531,86 milions d’euros enfront dels 359,97 milions assolits en el primer semestre de 2021; un augment del 47,8%.
 •  A 30 de juny de 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 135,28 milions d’euros, dels quals 36,39 milions corresponen a tresoreria i 98,89 milions, a línies de finançament no disposades.
 • Preveiem que l’exercici 2022 serà millor que el de 2021, tot i que esperem una segona meitat de l’any més feble que la primera per causa de l’elevada incertesa derivada de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i l’augment del preu de les energies.

Fets clau del primer semestre de 2022

 1. El primer semestre del 2022 (1S22) Ercros va vendre 588 mil tones de productes fabricats davant de les 615 mil tones venudes el primer semestre del 2021 (1S21): un descens del 4,3%.
 1. Les vendes del 1S22 van assolir els 531,86 milions d’euros davant dels 359,97 milions aconseguits el 1S21; un augment del 47,8%.
 1. El notable augment de les vendes del primer semestre del 2022 respecte al mateix període de l’any anterior va obeir exclusivament al fort augment dels preus mitjans dels productes venuts, que explica 196,06 milions dels 171,89 milions en què van augmentar les vendes entre aquests dos períodes (un 114,1%). L’efecte volum és molt menor i de signe contrari, -15,65 milions (-9,1%), i l’efecte mix és de -8,52 milions (-5,0%).
 1. Tot i el fort augment dels costos variables experimentat a la primera meitat de l’any 2022, l’empenta de les vendes ha propiciat un notable augment de la contribució en aquest període. El 1S22 la contribució va pujar a 178,38 milions d’euros enfront dels 139,11 milions aconseguits el 1S21; un augment del 28,2%.
 1. L’augment de la contribució del primer semestre del 2022, 39,27 milions d’euros, és perquè l’efecte preu, 203,74 milions, supera els efectes del cost variable unitari (CVU), -156,37 milions, volum -6,05 milions, i mix, -2,06 milions. L’elevat valor absolut dels efectes preu i CVU reflecteix clarament l’enorme augment experimentat en aquest període pel cost de les energies i primeres matèries, d’una banda, i el preu dels productes venuts, de l’altra.
 1. L’ebitda ajustat del primer semestre del 2022 va ser de 75,20 milions d’euros davant dels 44,55 milions del 1S21; un augment del 68,8%.
 1. La contraposició entre els efectes preu i CVU és també determinant en l’explicació de l’augment de l’ebitda el primer semestre del 2022. L’augment de l’ebitda ajustat obeeix a l’elevat efecte preu permès per la forta empenta de la demanda dels productes venuts, que supera en 47,37 milions l’efecte del cost variable unitari. A aquesta xifra, l’efecte volum en resta 6,05 milions, la resta dels costos, entre els quals s’inclou la pujada dels transports (4,84 milions) i dels costos fixos (3,78 milions), 8,62 milions en total, i l’efecte mix 2,06
 1. El 1S22, Ercros va generar un flux de caixa lliure (FCL) de 8,24 milions d’euros, 4,56 milions inferior als 12,80 milions generats el 1S21. Les causes que expliquen el menor FCL del 2021 són, començant per les que generen recursos: (i) l’ebitda més gran obtingut en el 1S22 respecte el 1S21, que va generar 30,65 milions; i (ii) els menors costos nets financers, 1,10 milions. I seguint per les que detreuen recursos: (i) la necessitat més gran de circulant motivada per l’augment de les vendes, -26,62 milions; (ii) les inversions més grans, -7,73 mil euros; (iii) els impostos més grans, -1,17 milions; i (iv) les provisions més grans, -0,79 milions.
 1. Ercros va començar l’any 2021 amb 65,84 milions d’euros de deute financer net (DFN). En els sis primers mesos de l’any, el FCL generat va reduir l’import del deute per valor de -8,24 milions d’euros. Però la retribució als accionistes, per valor de 15,18 milions, la renovació de lloguers, principalment depòsits portuaris, en aplicació de la NIIF16, per valor d’11,57 milions i altres factors d’ordre menor, per valor net de 0,22 milions, van ser tots factors que van augmentar el deute. En total, durant els primers sis mesos del corrent any, Ercros va augmentar el seu deute en 18,73 milions d’euros, i el 30 de juny de 2022 el va situar en 84,57 milions d’euros.
 1. El resultat de l’exercici del primer semestre del 2022 va pujar a 46,29 milions d’euros, un 128,4% més gran que el resultat del 1S21, que va pujar a 20,26 milions.
 1. El 30 de juny del 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 135,28 milions d’euros, dels quals 36,39 milions corresponen a tresoreria i 98,89 milions, a línies de finançament no disposades.