• El director de l’ACA, Samuel Reyes, i el conseller delegat d’AITASA, Marc Fargas, han fet balanç de la producció en els darrers 10 anys i les actuacions previstes en el futur
  • Actualment, l’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i Salou té una capacitat per produir 6,6 hm3, procedents d’aigües residuals urbanes, i es preveu ampliar-la en els propers anys
  • Durant el 2021, el 18% de l’aigua utilitzada per la indústria petroquímica ha estat regenerada, i es preveu arribar al 25% en un o dos anys amb aquesta ampliació
  • El sector vol anar més enllà i, en un projecte a mig termini, construir una nova planta de regeneració que permeti reutilitzar també les seves pròpies aigües residuals industrials. Això permetria arribar a un 40% d’aigua regenerada respecte del total consumit

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i el conseller delegat d’AITASA, Marc Fargas, han presentat aquest divendres el pla per ampliar la producció d’aigua regenerada per a usos industrials en el camp de Tarragona, coincidint que es compleixen 10 anys de l’activació de l’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i Salou.

L’any 2010 es va signar un conveni entre l’ACA, l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i Aigües Industrials de Tarragona S.A. (AITASA), en el que es van fixar les condicions, usos, qualitats mínimes de l’aigua i cessió de les instal·lacions.

Arran de l’acord, entre 2010 i 2011 l’ACA va dur a terme la construcció de la planta de regeneració d’aigües industrials (finançats amb el Fons de Cohesió de la Unió Europea), amb una inversió de 29 milions d’euros, i  es va cedir per al seu ús a AITASA en el mes d’octubre de 2012. Per la seva part, AITASA va executar una inversió de més de 6 milions d’euros per la construcció de la xarxa de distribució que connecta la planta amb les empreses usuàries de l’aigua regenerada.

Ara, AITASA ha sol·licitat a l’ACA un increment de la concessió d’aigües depurades, a fi d’ampliar la capacitat de regeneració de la planta. Amb aquesta ampliació, la capacitat de regeneració s’incrementarà des dels 30.000 m3/dia actuals fins a 45.000 m3/dia.

L’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i Salou rep les aigües residuals urbanes generades en aquests tres municipis i aplica un tractament consistent en una decantació, filtració, un doble procés d’osmosi inversa i, finalment, un procés de tractament de desinfecció amb rajos ultraviolats.

Més de 36 hm3 per a usos industrials en 10 anys

En els darrers anys, la producció d’aigua regenerada en aquest àmbit ha estat de fins a un màxim anual 5,89 hm3/any, destinant-se principalment per a usos com la refrigeració i altres processos industrials. Això ha fet possible que les empreses hagin fet ús d’aquest recurs, alliberant aigua per a usos consumptius que es captava a través del Consorci d’Aigües de Tarragona. També ha estat possible substituir captacions del riu Gaià, incrementant-ne el cabal ecològic per sota de la presa del Catllar. En els darrers 10 anys (concretament entre 2012-2021) s’han produït més de 36 hm3 d’aigua regenerada i durant el 2021, el 18% de l’aigua utilitzada per la indústria petroquímica ha estat regenerada.

Concessió fins el 2037

Actualment s’està tramitant un procediment de modificació de la concessió per augmentar el recurs hídric disponible i, paral·lelament, es preveu tramitar un allargament de la concessió fins el 2037 (substituint així l’actual fixada arran del conveni signat el 2010), amb la finalitat que en aquest període AITASA dugui a terme, entre d’altres condicions, un pla d’inversió, la millora i l’ampliació de les instal·lacions titularitat de l’Agència, en concordança amb el recurs hídric disponible.

L’objectiu d’aquesta ampliació és que es pugui passar dels gairebé 6 hectòmetres cúbics de capacitat actual, a 9, la qual cosa permetrà assolir, en un termini d’entre un i dos anys, que un 25% del total d’aigua industrial consumida pel sector petroquímic de Tarragona sigui regenerada.

Objectiu: 40% d’aigua regenerada i abocament gairebé zero

Però la intenció d’AITASA és anar encara més enllà: actualment està ja en fase de posada en marxa una nova planta de tractament conjunt de les aigües residuals industrials, que ja d’entrada permetrà millorar la qualitat d’aquestes aigües, que en un primer moment es continuaran emetent al mar a través de l’emissari conjunt.

Però la qualitat d’aquesta aigua, un cop tractada per aquesta nova planta, serà tan elevada, que el sector ja pensa en com poder reutilitzar-les també: aquesta serà la següent fase del projecte, més a mig-llarg termini: construir una nova planta de regeneració, en aquest cas d’aigües residuals industrials, per tal que puguin reaprofitar-se i tornar-se a introduir en el cicle d’aigua industrial.

D’aquesta manera, un cop aquesta futura planta estigui construïda i en funcionament, la indústria tarragonina estarà reutilitzant no només aigües residuals urbanes, com ja fa des del 2012, sinó també les seves pròpies aigües residuals industrials. Els càlculs són que, amb aquesta fase completada, el sector arribaria fins a un 40% d’aigua reutilitzada, respecte del total consumit. A més, es reduirien gairebé a zero les emissions de les seves aigües residuals al mar: prop del 90% podrien se reutilitzades.