El projecte InluSTEAM neix amb l’objectiu de fomentar la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les  matemàtiques entre uns 60 estudiants d’ESO que pertanyen a col·lectius socials més desafavorits. El coordinen el grup de recerca Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS) i URV Divulga, i compta amb el finançament de Repsol.

Els estudiants d’entorns desafavorits tenen menys probabilitats de progressar en carreres científico-tècniques, ja que tenen menys connexions familiars i comunitàries amb la ciència. El projecte IncluSTEAM vol fer front a aquesta problemàtica i ja s’han iniciat accions relacionades amb el foment de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques (STEAM) per a estudiants d’ESO que pertanyen als col·lectius socials més desafavorits i més allunyats de la ciència i la tecnologia. Els tres centres que hi participen estan situats en comunitats amb població vulnerable. A banda dels alumnes d’aquests centres de Reus i Tarragona, hi participen també joves tutelats de Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) d’aquestes ciutats.

Els objectius del projecte se centren en promoure els coneixements, les competències i les vocacions STEAM a col·lectius tradicionalment allunyats d’aquest àmbit, afavorir la igualtat d’oportunitats i la integració social, contribuir a la reducció de l’abandonament escolar i desenvolupar competències transversals de treball en equip, col·laboració, foment de la creativitat i esperit crític.  Quan acabin les accions s’avaluarà l’impacte del projecte sobre les vocacions científiques futures.

Els destinataris de la iniciativa són 60 joves estudiants de 1r i 2n curs de l’ESO. En concret, d’una escola/institut comunitat d’aprenentatge i dos instituts d’Educació Secundària que es caracteritzen per estar ubicats a barris amb famílies de renda baixa, amb elevada immigració i diversitat cultural i que són considerats un gueto ètnic.

El projecte el coordina Maite Novo, investigadora del grup de recerca Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS), hi participa URV Divulga i està finançat per Repsol. S’ha implementat un programa extralectiu en format de “Club de Ciència”, d’una durada de 10 sessions que es fa cada dues setmanes i que va començar el passat mes de gener. Aquest tipus de clubs es basen en oferir experiències del món real on s’aborden les matèries STEAM amb diferents aproximacions metodològiques, en aquest cas, combinant la metodologia d’aprenentatge basada en la indagació i el procés de disseny en enginyeria. La creativitat, el treball en equip i la consecució d’un objectiu comú, són les característiques clau d’aquest tipus d’iniciatives.

Aquesta iniciativa se suma als diferents projectes impulsats pel grup de recerca MEDIS que s’han desenvolupat per apropar la ciència i incrementar el capital científic de joves i adolescents en risc d’exclusió social.