• El gerent de l’AEQT destaca en la seva intervenció l’impacte positiu de la Química com a fabricant de productes essencials, com a generador de llocs de treball i d’activitat econòmica, i com a pol d’atracció de talent, recerca i infraestructures
  • L’associació remarca el compromís del sector amb la seguretat i la sostenibilitat, visible al llarg del temps i reforçat en el nou Pla Estratègic

Aquest divendres ha tingut lloc la sessió monogràfica del Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona dedicada al sector químic. Amb un únic punt de l’ordre del dia, “Prevenció, seguretat, salut i futur de la indústria química”, la sessió ha comptat amb la participació de diferents organitzacions i entitats del territori que han aportat la seva visió sobre el present i el futur de la indústria.

Com a representant del sector, l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha participat en aquest plenari, que ha tingut lloc en format telemàtic. La intervenció ha anat a càrrec del gerent de l’associació, Juan Pedro Díaz, que com ja va fer en la seva compareixença al Parlament de Catalunya el passat mes de juny, ha posat en valor les moltes aportacions positives que la presència de la indústria ha tingut per al Camp de Tarragona.

Començant pel seu paper de motor econòmic (11.000 llocs de treball entre directes i indirectes, i fins a 35.000 d’induïts;  primer exportador de la demarcació i responsable de dues terceres parts dels moviments del Port; generador d’activitat per a centenars de petites i mitjanes empreses del territori…), però també com a pol d’atracció d’infraestructures i de talent, amb la consolidació d’un teixit acadèmic i de recerca que és referència internacional. Díaz també ha fet esment, d’entre les contribucions de la indústria, als seus productes, que són essencials en àmbits com l’alimentació, la mobilitat o la salut, com ha quedat palès durant la pandèmia.

En la seva intervenció, el gerent de l’AEQT ha remarcat el compromís de les empreses químiques amb la seguretat com a prioritat número 1, no només amb el compliment estricte de la normativa més exigent, sinó amb estàndards i protocols que van més enllà, així com també amb projectes conjunts impulsats a Tarragona i que són referència per al sector químic a nivell internacional, com ara els Parcs Químics de Seguretat, les formacions i certificacions conjuntes amb l’Associació d’Empreses de Serveis (AEST), o les formacions en factor humà que es començaran a impartir en pocs mesos.

Fruit d’aquest compromís, “s’ha aconseguit que amb el pas dels anys les taxes d’accidentabilitat en el sector hagin descendit de manera notable i progressiva fins a convertir la Química, avui, en un dels sectors més segurs”, ha afirmat Díaz, amb accidentabilitats més baixes que la mitjana industrial i que la majoria de sectors. Pel que fa a les empreses de serveis, les seves xifres han experimentat la mateixa millora i “en l’actualitat són gairebé idèntiques, i alguns anys fins i tot millors, que les de les empreses de l’AEQT”.

Pel que fa a accidents greus, la comparativa mostra com també l’índex de gravetat de les empreses AEQT és sistemàticament més baix que el de la resta de sectors, amb una única excepció: l’any passat, el 2020, marcat per l’accident del mes de gener. Un accident molt greu que, al mateix temps, “va ser totalment excepcional, tal com evidencia aquesta estadística”.

Malgrat tot, Díaz ha remarcat que efectivament en els dos darrers anys les xifres d’accidents en el sector a Tarragona mostren un repunt que la Comissió de Seguretat de l’AEQT està analitzant per esbrinar les possibles causes i les mesures i aprenentatges que correspongui implementar. “És cert que, malgrat el repunt, les xifres segueixen molt per sota dels altres sectors. Això no ha canviat. Però evidentment no ens conformem. En absolut. El nostre únic objectiu són els zero accidents i per això el sector continua i continuarà treballant, invertint i esforçant-se”, ha afirmat el gerent de l’AEQT.

La intervenció també ha permès Díaz posar en valor el compromís i les moltes iniciatives dutes a terme per part del sector en matèria de sostenibilitat ambiental, com ara la monitorització de males olors, l’Observatori de la Qualitat de l’Aire, o el projecte OCS-Zero Pellet Loss per lluitar contra la pèrdua de microplàstics.

La sessió també ha servit per exposar algunes de les línies bàsiques del nou Pla Estratègic de l’AEQT 2021-2023, començant precisament per la seguretat i la sostenibilitat, que ocupen el primer gran bloc. Díaz ha destacat que està previst posar en marxa un sistema conjunt de millora continuada de la seguretat, que estableixi uns estàndards comuns a totes les associades, que aniran més enllà del que marca la normativa, i que serà certificable i auditat externament.

Aquesta és una de les accions que l’AEQT ha incorporat al Pla Estratègic com a resposta a les propostes, suggeriments i inquietuds que li ha fet arribar la societat en els últims mesos. També com a resposta a una demanda social, Díaz ha explicat que el nou Pla Estratègic preveu que l’AEQT posi en marxa accions en matèria d’informació, divulgació i transparència: “Volem formar i informar sobre què és la indústria química, com funciona, quins productes fabrica, com treballa per minimitzar el seu impacte, quins són els seus riscos i com es gestionen… i per descomptat, què fer en cas d’emergència”, ha assegurat Díaz.

Per acabar, el gerent de l’AEQT ha assegurat que la indústria química vol mantenir en el futur la seva aportació positiva al territori, però per aconseguir-ho “cal la suma de tots els esforços”. En aquest sentit, ha recordat que “les condicions de competitivitat del territori són precàries”. Per això ha demanat els grups municipals que ajudin a fer possibles necessitats urgents com les infraestructures o les xarxes tancades de distribució elèctrica, així com també el seu suport al projecte de Vall de l’Hidrogen. “Estic convençut que, amb l’esforç i el compromís de totes les parts implicades, aconseguirem l’objectiu d’una indústria química encara més segura, més sostenible, i amb un major impacte positiu sobre la societat que ens envolta”, ha acabat.