Aquest 2022 es compleixen quinze anys de la posada en marxa, al novembre del 2007, de l’Aula de la Química, un espai divulgatiu del Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona, ubicat al Complex Educatiu (Antiga Universitat Laboral), i que compta amb el suport i la col·laboració de l’AEQT i d’empreses del sector petroquímic del territori.

Aquesta aula és un espai divulgatiu que ofereix activitats didàctiques per donar a conèixer la indústria química del territori entre estudiants de Primària, Secundària, Batxillerat i també Cicles Formatius de Grau Superior. Un espai pel qual, en els últims anys, acostumava a passar una mitjana de gairebé 2.000 estudiants per curs, per bé que, com en tants altres àmbits de la societat, la irrupció de la pandèmia ha moderat aquestes xifres en els dos darrers cursos.

Tot i això, l’equipament va mantenir unes xifres de visites notables durant el curs 2020-2021: un total de 622, malgrat va ser justament el curs més impactat per les restriccions i incerteses de la Covid-19. Pel que fa al curs anterior, 2019-2020 (que ja va ser afectat per la pandèmia en el tercer trimestre), havien estat 1.011. Encara no s’ha tancat el present curs 2021-2022 i no es disposa per tant de les xifres corresponents, però la previsió era recuperar les xifres habituals prèvies a la pandèmia, que normalment se situen entre els esmentats 1.500 i 2.000 alumnes.

Dues activitats, segons edat

En tots aquests anys, gairebé 20.000 alumnes han pogut conèixer la realitat industrial del nostre territori a través de les dues activitats que l’Aula ofereix als centres:

  • Un tresor sota les xemeneies, dirigida als alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i primer curs de l’ESO, és a dir, dels 10 als 12 anys.
  • La indústria petroquímica del segon curs de l’ESO i Batxillerat fins als Cicles Formatius de Grau Superior, dels 13 als 20 anys.

L’activitat Un tresor sota les xemeneies és una proposta seqüenciada en un nivell més bàsic, de presentació d’allò que és i representa la indústria petroquímica al nostre territori. L’observació, la manipulació i l’anàlisi deductiva són els eixos principals del seu disseny. Posterior a l’explicació del procés de formació, extracció i transformació del petroli, l’alumnat treballa, de manera simultània, en cinc racons de descoberta que presenten i detallen cinc àmbits i aspectes diferents relacionats amb la indústria, la seva implantació al territori, els seus processos i funcionament, els productes que fabrica i com estan presents en el nostre dia a dia… Un dossier imprès ajuda a fixar i consolidar els aprenentatges.

Pel que fa a l’activitat La indústria petroquímica, amb elements curriculars de geografia, història i química, mostra un major grau de complexitat. Els alumnes poden observar els canvis sobre el territori, la seva importància i les implicacions econòmiques, socials, demogràfiques, així com la incidència, de manera directa i indirecta, sobre les altres empreses dels voltants. En aquest cas, l’anàlisi, les deduccions i l’extracció de conclusions porten els nois i noies a formar-se una idea multicausal del procés.

En ambdós casos, s’adeqüen el vocabulari i la diversitat d’activitats i d’experiències segons el nivell concret de l’alumnat, l’edat, el cicle dels estudis, els interessos i les capacitats que mostren. Les dues activitats compten amb una part de treball a l’aula, situada dins les instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona i es complementen amb una ruta en bus pels dos polígons industrials del nostre territori.

Es tracta d’un Itinerari industrial, és a dir un recorregut en autobús, amb dues parades per fer una lectura de paisatge, constatar la unió entre el món industrial, l’agrícola i el turístic i les conseqüències que es deriven de la relació entre els sectors primari, secundari i terciari. Alhora, identifiquen alguns dels elements de les factories, com ara els tipus de canonades, dipòsits…, prèviament identificades també a la maqueta de l’aula d’interpretació.

Projecte d’impuls, renovació i actualització

Per a l’AEQT i el sector en general, aquest equipament i la tasca que realitza el Camp d’Aprenentatge és d’un valor incalculable per donar a conèixer la realitat de la indústria entre els més joves, posar en valor el seu paper al territori com a dinamitzador de l’economia, el talent i la recerca, i fer palesa la importància dels productes que fabrica en tots els àmbits del dia a dia.

És per això que, 15 anys després de la posada en marxa, els equips de l’AEQT i del Camp d’Aprenentatge han començat a treballar conjuntament amb la idea de renovar, impulsar i actualitzar els continguts i materials de l’Aula de la Química, per tal d’assolir diversos objectius:

  • D’entrada, i malgrat que durant aquests anys ja s’han anat incorporant modificacions i adaptacions al contingut de les activitats, aquest projecte permetrà actualitzar a fons i adaptar els continguts i missatges de la visita a totes aquelles novetats i canvis que s’han produït en el sector químic amb el pas del temps.
  • En segon lloc, aprofitar noves tecnologies que poden potenciar l’experiència d’aprenentatge i fer encara més atractiva, entenedora i experimental la visita, alhora que facilitaria la recreació virtual d’espais de factories que, donades les mesures i restriccions de seguretat actuals, difícilment són visitables in situ.
  • En tercer lloc, es preveu també estudiar una ampliació de l’espai, la qual cosa facilitaria acollir més visites al llarg del curs i, per tant, arribar a més escolars. Fins i tot, s’estudiaria la possibilitat, en cas que efectivament s’ampliï l’espai, de poder acollir no només grups d’estudiants, sinó també obrir aquestes visites divulgatives a altres grups ciutadans, com ara entitats veïnals o altres agents de l’entorn que hi puguin tenir interès (adaptant l’activitat i els missatges al perfil de cadascun dels grups).

De moment, el passat divendres 22 d’abril va tenir lloc una primera sessió de treball conjunt, in situ a la mateixa Aula, on el personal de l’AEQT i el del Camp d’Aprenentatge van repassar en detall les activitats i recursos actuals de l’Aula, i van intercanviar impressions les possibles millores i modificacions que es podrien incorporar. A partir d’aquí, tots dos equips han establert un calendari conjunt de treball i de reunions per tal d’anar avançant en el projecte.

Qualsevol centre interessat a visitar l’Aula de la Química, pot adreçar-se al Camp d’Aprenentatge de Tarragona: https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-tarragona/ (telèfon 634 777 056 i correu e3900018@xtec.cat).