• Llocs de feina estables i de qualitat, foment de les vocacions científiques, aposta pel talent, inversió en formació, plans d’igualtat…

  • El sector químic és referent per la seva aposta pel talent i per les persones.

Processos, recursos financers, instal·lacions, logística… Òbviament són moltíssims els factors que conformen la indústria química, i tots ells d’una enorme importància. Però si s’hagués de destacar un per damunt dels altres, si n’hi ha un que se situa al centre de l’estratègia de les companyies, són sens dubte les persones. Els milers i milers de persones que cada dia entren a les instal·lacions de les companyies de l’AEQT i que, amb el seu esforç i amb el seu talent, fan possible que aquest sigui un sector líder i de referència que aporta riquesa a la societat.

Les empreses del sector tenen clar que els empleats i col·laboradors són el seu principal valor, i per això dediquen esforços a oferir llocs de feina estables i de qualitat, inverteixen en formació i en plans d’igualtat, fomenten les vocacions científiques i aposten pel talent. En total, prop de 5.500 persones de l’àrea de Tarragona treballen a la indústria química, en els llocs de treball considerats “directes” (personal contractat directament per les empreses de l’AEQT). A banda, la indústria genera uns 5.500 llocs de treball més considerats “indirectes” (personal que treballa en la indústria formant part d’empreses contractistes) i fins a un total de 35.000 llocs de feina “induïts”.

Pel que fa al personal de les empreses químiques, el percentatge de contractes indefinits del sector és del 93% i el salari està també molt per damunt de les mitjanes tant de l’economia en general com dels sectors industrials en particular. Aquesta circumstància té a veure amb l’aposta de la química pel talent: és una indústria que requereix un alt grau de formació i especialització a tots nivells i això fa que sigui un pol d’atracció de talent i que els llocs de treball que s’hi ofereixen exhibeixin aquests estàndards de qualitats difícils, per no dir gairebé impossibles, de trobar en la majoria dels altres sectors.

És per aquest motiu que la indústria química, tant a través de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) com de les seves empreses associades, incentiva la formació i la captació del talent: no és només per una qüestió de conviccions i de principis, i també com a eina de cooperació amb el territori que l’acull, sinó també com a qüestió estratègica, per garantir l’excel·lència present i futura en la seva operativa i facilitar per tant un eventual creixement.

Aquesta inversió en formació comença en el si de les mateixes companyies: a nivell de tota Espanya, el sector químic és el sector industrial que més inverteix en formació dels seus treballadors, amb una mitjana de 251 euros per treballador i any, molt per sobre dels 127 euros de la mitjana industrial. Però aquesta dada és encara més destacada a Tarragona: la despesa en formació de les empreses AEQT és de 358,8 euros per treballador.

A més, els projectes, iniciatives i programes de foment del talent i, en particular, de les vocacions científiques, externament, són una constant per part de tot el sector i en particular des de l’AEQT: els tallers d’experimentació científica per a estudiants de Primària i Secundària durant la Setmana de la Ciència, que el 2019 van aplegar més de 1.500 alumnes; els Premis Recerca, en col·laboració amb la Facultat de Química de la URV, que han arribat a la 20a edició; o el Fòrum TRiCS, en què van participar un total de 2.600 alumnes i s’hi van presentar 231 treballs de recerca de 39 centres educatius del Camp de Tarragona; en són només alguns exemples. També l’Aula de la Química del Camp d’Aprenentatge forma part d’aquest àmbit d’actuació: un espai divulgatiu promogut per l’AEQT en el qual els joves estudiants s’apropen a la indústria, al seu funcionament i als múltiples productes, tan presents en el seu dia a dia, que aporten solucions a la vida de les persones i que sense aquest sector serien impossibles.

* Article actualitzat, publicat originalment en l’Informe Públic AEQT 2018.